ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง