ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) | 31 มกราคม 2566

27-01-66ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดประ…

>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) | 31 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

>>ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ดาวน์โหลดประกาศ